سوابق پروژه های گروه یوندا

9

پروژه برج کنترل پرواز فرودگاه ابوظبی امارات

12

پروژه اسکان موقت زلزله بم

4

شهرداری منطقه ۱۹ دولتخواه تهران‎

2

پروژه مسکونی اداری فاز ۹ پارس جنوبی شرکت جی اس

17

پروژه تعاونی مسکن حوزه علمیه قم

9

پروژه تجهیز کارگاه سد بار اندوز چای ارومیه کارفرما شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی ‎

4

پروژه تجاری – اداری گنبد بنیاد مسکن استان گلستان

1

پروژه ساختمان مسکونی – تفریحی امیر کلا – بنیاد مسکن استان مازندران

11

پروژه ساختمان های بیمارستانی و آموزشی کویکا کره جنوبی در بگرام افغانستان

1

پروژه تعاونی مسکن جایگاه داران بنزین قم و استان مرکزی

22

کانتینر هاوس تولیدی یوندا

3

پروژه تعاونی مسکن تاکسی رانی استان قم

8

پروژه تعاونی مسکن هیات ورزش استان قم‎

4

پروژه مسکونی آیت اله کاشانی قم